68,7% од сиромашните сметаат дека виновна за нивната сиромаштија е владата

Finance Think изработи корисен инфографик, преку електорнска анкета на 1062 испитаници, во периодот јануари-фебруари 2018 година. Еве неколку главни поенти

Прочитај повеќе

Истражување и Развој како најзначајна конкурентска предност на компаниите во денешницата!

Секоја држава има потреба од зголемување на БДП, здрави и силни домашни компании, креирање на нови работни места, девизен прилив,

Прочитај повеќе
error: Content is protected !!