За регулациите, Coasian бариерата и Mickey Mouse пристапот во економијата

Малку вистинска наука, но не само теоретска, туку практично потврдена. Пропаднале СИТЕ системи како што постои регулација со која фактички

Прочитај повеќе

Да беше нашата држава приватна компанија дали ќе се однесуваше вака?

Често се среќавам со претприемачи од различни професиии (индустрии) ИТ, прехранбена, хемиска, финансиска итн. И од сите нив без разлика

Прочитај повеќе

Законска регулатива за стартапи

Македонскиот стартап еко систем Во последните неколку години, особено 2015 и 2016 заживува македонската стартап сцена. Пример за тоа се:

Прочитај повеќе
error: Content is protected !!