Шест работи потребни за успешен стартап

Шест работи кои треба да ги земеш во предвид кога одлучуваш дали твојата стартап идеја го има тоа што треба

Кои се клучните фактори за еден стартап да успее, и како ќе знаеш дали има веројатност да успее. Студијата на  Inc. magazine и National Business Incubator Association открија дека стапката на неуспех е висока (дури 8 од 10 бизниси не успеваат), па прашањето е вредно да се постави пред да се инвестира значајно време и ресурси во твојот нов бизнис.

После поминати години на истражување на ова прашање заедно со Sonya Zhang, мојот коавтор на книгата  The Smarter Startup, развивме хеуристичен модел што ги вбројува важните критериуми за секој нов стартап што треба да се земат во предвид. Во хеуристиката генерално се прифатени најдобрите практики кои можат да се користат за да се направи нешто подобро во иднина. Ги раситнивме во шест главни подрачја и креиравме scorecard да го поттикнеме оценувањето на идејата врз основа на секоја од овие шест главни критериуми:

1. Корисници

Во основа има потреба од идентификување на потенцијaлните корисници и нивните неисполнети потреби или желби што пазарот неуспешно ги има примено. Што може да обезбедиш, а да е значајно за некој со задоволство да плати за тоа? Во идеални услови корисникот што си го идентификувал ќе го преставува пазарот што ќе одговара на твоите потреби и способности.

Ако си добро финансиран, најверојатно ќе бараш  голем скалабилен проблем за да го решиш. Ако си соло претприемач без ничија помош, помалата скалабилна можност во одреден сегмент има повеќе веројатност да ти донесе успех ако можеш да го услужиш тој сегмент, и не се грижи премногу, околу тоа дали ќе бидеш истуркан од конкуренцијата. Размислувај за задоволување на потребите и дали  е тоа вистинскиот пазар за тебе.

2. Производ

Производот што си го креирал треба директно да одговори на неисполнетите потреби и желби на твоите корисници. Остани силно фокусиран на решавањето на проблемот и не го комплицирај решението со многу дополнителни карактеристики или пораки кои создаваат конфузија или ја разредуваат вредноста на тоа што го обезбедуваш. Како што си започнал да го дизајнираш твојот производ, остани внимателен наспроти се што може да преставува бариера во прифаќањето на производот, како високи switching трошоци (менување добавувачи и сл), работи за кои е потребно повеќе време и напор да се научат или недостаток на интеграција со работните процеси кои корисникот можеби веќе ги користи. Трошоците (финансиски, знаењето за кое е потребно време и нарушувањето) сите тие треба да бидат доволно ниски, за да имаат позитивна нето вредност ако го применат твоето решение, споредено со најблиската алтернатива (вредност=користа-цената).

3. Тајминг

Секој пазар има животен циклус, и секоја можност оттаму има лимитирано време пред да измине. На почетокот на нова иновација, лесно е да се влезе на пазарот, но техничкото решение е главен предизвик. Секој што може да го реши проблемот може да најде можност. Обратно, исто има и ризик во тоа да влезеш премногу рано на пазарот, впуштањето во недокажани пазари може да заврши со неславен крај, или полошо изводлива можност да не даде позитивни резултати во следните неколку години. Тоа е многу долг пат, отколку што можат повеќето стартап компании да го финансираат. Типичниот стартап најдобро се служи со стратегијата ”брз следбеник” каде што идентифукуваш нов интерес од група на корисници кои веќе се појавени. Се уште си доволно рано во играта каде потребата или желбата за решение, се уште не е задоволителна.

4. Конкуренција

Постои нерамнотежа помеѓу големата конкуренција споредено со новите корисници што влегуваат на пазарот, каде што созреаниот пазар се претвара во одбивен за новите натпреварувачи. Оваа движечка сила вообичаено се гледа во подоцнежната половина од иновацискиот животен циклус,  заради тоа претпочитаме да се фокусираме на новите пазарни можности. Тоа што го бараме е индикација за пазарна неефикасност –каде пазарот се уште ја нема доволно добро пресретнато (потенцијалната) потреба или желбата за решение. Плодната почва вклучува нови или расцепкани пазари или стари инертни пазари кои се спремни за нарушување. На таков пазар ќе ја имаш можноста да развиеш различно поставена стратегија.

5. Финансии

Колкава инвестиција тој продукт ќе бара за развој? Дали ги антиципираш големите јазови за времето помеѓу сметките за плаќање и побарувањата од клиентите? Двете сценарија ги претставуваат финансиските  ризици што треба да ги одмериш, наспроти потенцијалните бенефити што ги антиципираш. За секој бизнис требаат пари за да започнеш, но целта треба да биде минимизирање на ризикот и трошоците каде е тоа возможно, и да ги одмериш овие дополнителни трошоци наспроти потенцијалот за приходи. Размисли како да направиш ефикасна инвестициска машина. Нашата цел е да постигнеме максимум аутпут (профит) со минимум инпут (ризик и трошок).

6. Тим

Ако ова е конкурентска борба, колку си сигурен дека твојот тим може да победи во битката? Претпостави дека имаш ограничени ресурси, а ти треба да одлучиш во кои битки нема да учествуваш, и да ги зачуваш ресурсите за понатамошните прилики. Некои од важните луѓе во твојот тим треба пријателски да ги разбере нијансите на корисникот на кој што се обраќаш, ако сакаш да ги решиш нивните потреби или желби. Ќе сакаш технички експерт во твојот тим кој може да направи вешто изработен производ што ќе одговори на нивните потреби. Разгледај дали имаш конкурентски предности во врските за снабдување и дистрибуирање што ќе ти требаат за да останеш конкурентен.

Овие принципи имај ги во предвид, и земи си време да ги оцениш старт ап можносите што ги вреднуваш. Може да користиш алатка како Startup Opportunity Scorecard за да ти помогне во тоа. Моќта на таквата рамка е што ти обезбедува холистичка точка на гледање од каде што можеш да ја испиташ можноста пред да скокнеш со двете нозе, подобро отколку едноставно да ги следиш твоите инстикти и да потклекнеш на твоите слепи точки, или да слушаш мудра максима што не е применлива во твојата ситуација. Преку поминувањето на овој процес и објективното оценување на можностите, ти ќе можеш често да ги идентификуваш слабостите и можеби дури и да ја предвидиш причината зошто твојот стартап нема да успее, уште пред да започнеш. Ако си во состојба да ги фокусираш твоите напори, само на битките каде што имаш шанси да победиш, тогаш веќе си еден чекор поблиску до победа во војната.

error: Content is protected !!