PISP e решението за високите провизии што ги наплаќаат македонските банки

Се актуелизира прашањето со високите провизии што ги наплаќаат нашите банки? Фино. Не се решава проблемот со Mарксистички мерки од

Прочитај повеќе

Сиромаштијата е проблемот, а не нееднаквоста

Финансиската криза од 2007-2008 година со себе донесе многу проблеми создавајќи плодна почва дискусијата за доходна нееднаквост да биде повторно

Прочитај повеќе
error: Content is protected !!