Murray Rothbard: Потеклото на прогресивните регулации (видео на македонски)

Интересно видео со македонски превод од Murray Rothbard за тоа како настанале прогресивните регулации, картелите и што се подразбирало порано под зборот монопол, и уште многу други работи.


Анкета
[yop_poll id=”4″]

error: Content is protected !!