3 работи поради кои неуспешно завршуваат преговoрите

Ова се три кратки и прецизни причини зошто завршуваат преговорите неуспешно или штетно за некоја од страните. Обидете се да ги избегнете.

1.БОРБА– победата во “битката” може да значи губење на “војната”.

2. ОТСТАПКИ – целосното отстапување на другата страна е неповолен исход кој донесува незадоволство и фрустрација

3.ПРЕКИНУВАЊЕ – ситуација во која не ги завршуваме започнатите преговори туку константно почнуваме повторно од почеток – тоа ги исцрпува и двете страни

error: Content is protected !!