Најдобрите 10 компании за работа според препораките на вработените

Од рангирањето на Forbes поточно Global 2000 можат да се видат различни интересни податоци, но интересно е да се види кои се најдобрите 10 компании за работа според препораките на вработените. Од 360 000 препораки на вработени Statista направи ранг листа на скала од 0 до 100 каде што 100 е највисокото рангирање на скалата.

Alphabet (Google) e на првото место со 100 бода од можни 100 бода, на второ место е Microsoft со 98,85 бода, на трето место е Japan Exchange Group, на четврто место е Apple со 92,27 бода. Останатите најдобри 10 компании за работа според препораките на вработените од топ 10 рангирање може да ги видите на сликата.

best_employersmbh__15

error: Content is protected !!