УЈП објави листа на компании и луѓе должници кои не платиле данок

Управата за јавни приходи (УЈП) ја објави листата број 12 за долгови доспеани до 31-ви август и неплатени до 30.11.2017 година. Долговите се по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.

На листата ги има физичките лица и самостојни вршители на дејност чиј долг е повисок од 120.000 денари, додека кај правните лица тој износ е над 300.000 денари.

Тука е листата на луѓе и компании должници: http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/1035/10-8299_1_Lista_na_dolznici_br.12_07.12.2017.xls

error: Content is protected !!