Македонците се меѓу последните во Европа по дожината на работниот век

Македонците се меѓу последните во Европа по дожината на работниот век – кај нас тој трае 31 година додека просекот во рамките на Европската Унија е 35,6 години.

Според податоците на Евростат, европската статистичка служба, македонските мажи работат дури 13 години повеќе од жените, односно просечниот работен живот на мажите изнесува 37,2 години, а на жените само 24,4 години.

Статистичкиот показател „времетраење на работниот век” го мери бројот на години што едно лице на возраст над 15 години може да очекува да биде активно на пазарот на трудот, било вработено или невработено, во текот на животот

Според овој показател, во европски рамки, статистиката разликува три главни групи на земји, плус по една држава која се издвојува на секоја страна од спектарот, Исланд е осамен на врвот, а Турција е на дното.

Првата група ја сочинуваат земјите со низок ранг (под 35 години работен век) и во неа се Белгија, Луксембург, Италија, Малта, Полска, Словачка, Унгарија, Италија, Словенија, Хрватска, Романија, Бугарија, Македонија и Грција.

Втората група земји каде што работниот век е од 35 до 39,9 години ги вклучува Португалија, Шпанија, Кипар, Франција, Германија, Австрија, Чешка, Ирска, Велика Британија, Финска, Естонија, Латвија, Литванија и Норвешка.

Шведска, Данска, Холандија и Швајцарија се во третата група, со очекуван работен век од 40 до 44,9 години.

На врвот, Исланѓаните се недостижни за останатите европски нации. На далечниот северен остров просечниот работен век изнесува 47,4 години. Сосема на спротивниот крај на скалата е Турција, каде луѓето просечно работат по 28,5 години.

error: Content is protected !!