24 години се најслободна економија во светот според Heritage критериумите

Хонг Конг го завзеде првото место, спрема индексот на економски слободи, и тоа 24 години по ред, покажува извештајот на американската Heritage фондација.

На скала од 0 до 100 Хонг Конг има 90,2 поени.

Помеѓу 12 компоненти кои се оценуваат се наоаѓаат: правото на сопственост, правата на интелектуална сопственост, судската ефикасност, владиниот интегритет, даночно оптоварување, државното трошење, фискалната кондиција, слобода за бизнис, слободни работни односи, монетарната слобода, трговската слобода и слободата за инвестирање.

Heritage  ја пофали отпорноста на економија на Хонг Конг од надворешното влијание, нивните добри закони кои ефикасно се применуваат, потоа нула толеранцијата за корупција, високиот степен на транспарентност на работата на владата, како и отвореноста во меѓунарондата трговија.

error: Content is protected !!