За три пати е зголемена јавната администрација од 1992 година

Првиот македонскиот буџет во независна Македонија од 1992 година, тежел 75,9 милијарди југословенски динари или во тоа време околу една милијарда германски марки. Кога била усвоена завршната сметка на првиот буџет, тој изнесувал 217,8 милијарди денари.

Со тој Буџет се финансирале 49.633 вработени на државна сметка, околу 90 илјади помалку од сега. А денес во 2018 години 140 000 луѓе се на платен список на државата,

Годинешниов македонски буџет изнесува 3,5 милијарди евра.

error: Content is protected !!