Од 2019 и 2020 година повисоки стапки за пензиско и здравствено осигурување

Измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со кои се предлага зголемување на стапката на придонесите, се пуштени во собраниска процедура. Владата предлага овие измени да се донесат по скратена постапка.

Предвидено е постепено зголемување на стапките на придонесот за задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Во 2019 година стапката за задолжително пензиско и инвалидско осигурување ќе иснесува 18,4 отсто, додека за задолжително здравствено осигурување ќе изнесува 7,4 отсто.

Новите стапки на придонесот за задолжително пензиско осигурување од 2020 година ќе изнесува 18,8 отсто, а придонесот за задолжително здравствено осигурување ќе се плаќа по стапка од 7,5 отсто.

Сегашната стапка на придонесот за задолжително пензиско и инвалидско осигурување изнесува 18 отсто, а придонесот за задолжително здравствено осигурување 7,3 отсто.

error: Content is protected !!