После Брегзит: Франкфурт очекува префрлување на 800 милијарди евра од Лондон!

Банките во Франкфурт очекуваат да префрлат 800 милијарди евра средства поради излезот на Велика Британија од Европската Унија, објави Франкфурт маин финанс“.

Поголемиот дел од средствата ќе бидат префрлени во почетокот од 2019 година, а процесот треба да продолжи потоа, изјави извршниот директор на ФМФ, Хубертус Вахт.

Во моментов вредноста на франкфуртските банки изнесува 3.500 милијарди евра.

Од 37 финансиски институции кои поднеле барање до Европската централна банка (ЕЦБ) за нови или посеопфатни дозволи за банковно работење, 30 од нив го избрале Франкфурт за свое европско седиште.

Околу шест од нив го избраа своето седиште во друга европска земја, но паралелно го зголемија обемот на бизнисот во Франкфурт,

error: Content is protected !!