Превозот на товар со воз е за 2,5 пати намален од 2008 година

Македонски железници – Транспорт лани успеала да транспортира 1.668.000 тони стока во домашниот и меѓународниот железнички сообраќај.

Превозот на стока со воз е зголемен за 7,1% во споредба со 2017 година, кога со товарни вагони биле превезени 1.557.000 тони стока. Сепак, ваквиот резултат во работењето е далеку од обемот на превезен товар од пред една деценија, кога со воз во нашата земја биле превезувани и над 4 милиони тони стока.

Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат три големи пада на товарниот железнички превоз во последните 35 години. Најдрастичен пад е забележан при распадот на СФР Југославија и губењето на некогашниот југословенски пазар. Пред тоа, железницата во земјава успевала да превезе меѓу 6 и 8 милиони тони стока годишно. По надминувањето на транзицискиот период, ситуацијата со товарниот железнички сообраќај била подобрена во текот на првата деценија од XXI век за време на стабилизирањето на севкупната економска и политичка состојба во земјава. Сепак, од 2009 година повторно почнува да опаѓа обемот на превезена стока со воз.

Последниот позначаен пад кај превозот на товар со воз е забележан веднаш по појавувањето на бегалската криза на границата со Грција во 2015 година. И покрај напорите што ги вложува за да го зголеми обемот на работа, Македонски железници – Транспорт во изминативе четири години има за 2 и пол пати помал обем на превезен товар во однос на 2008 година.

Please follow and like us:
0
error: Content is protected !!