Скопска компанија доби решение за производство на екстракти од канабис за медицински цели

РХ Фарма ДОО – Скопје доби решение за производство на екстракти од канабис за медицински цели во форма на примарен екстракт и фармацевтски дозирани форми во облик на маслен раствор.

Компанијата известува дека сите заинтересирани одгледувачи на билката канабис за медицински цели можат да ја користат услугата на суперкритична CO2екстракција (припрема, CO2 суперкритична екстракција, изготвување на официјален извештај т.е. сертификат за квалитет со идентификација и одредување на содржина на канабиноидите), како и in bulk пакување на крајниот производ.на билката канабис за медицинска употреба.

error: Content is protected !!