Најнови измени на Законот за градежно земјиште

Сојуз на стопански комори на Македонија, во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, организира обука за

Read more
error: Content is protected !!