Од 2019 и 2020 година повисоки стапки за пензиско и здравствено осигурување

Измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со кои се предлага зголемување на стапката на придонесите, се пуштени

Read more
error: Content is protected !!