13 милиони евра од ИПАРД 2 за изградба на нови или реконструкција на постоечките преработувачки капацитети

На последниот ИПАРД повик за кофинансирање на инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи на стопанствата им се на

Read more
error: Content is protected !!