Организацијата на работодавачи: 61% од претпријатијата изразиле релативно незадоволство од видот и големината на владината поддршка

Да се воведат построги и посоодветни критериуми за претпријатијата кои ќе конкурираат за државна помош, бара Организацијата на работодавачи на

Прочитај повеќе
error: Content is protected !!