Превозот на товар со воз е за 2,5 пати намален од 2008 година

Македонски железници – Транспорт лани успеала да транспортира 1.668.000 тони стока во домашниот и меѓународниот железнички сообраќај. Превозот на стока

Read more
error: Content is protected !!