Дали технологијата може да ги реши најголемите човекови предизвици?

Аплицирај на: http://goo.gl/forms/3qKkxq9d8HCTMlHC2
Капацитет: 25 учесници
Краен рок: 06.06.2016, 12:00, пладне.

Зошто оваа тема?
Во 1969 година, со историскиот чекор на месечината човештвото направи голем чекор во ерата на технолошките можности. Страшната моќ на технологијата се користи за се решат сите наши големи проблеми. Ако премотаме брзо до денешниот ден, како и што се случи од тогаш до денес? Дали мобилните апликации се се што можеме да покажеме каква технологија креиравме и како ја користиме? Дали иднината на решавањето на предизвиците лежи во технологијата и дизајнот базирани на големи податоци (eng. Big Data)? Дали на светот му се потребни повеќе места каде што тимови ќе се обидуваат да ги решат најголемите проблеми во светот преку експериментални проекти?

Бидејќи за овие прашања ретко се дискутира, последниот од серијата шест TED настани под назнаката TEDxSeptemvriskaSesijaSalon ќе го посветиме токму на темата „Дали технологијата може да ги реши најголемите човекови предизвици? (Can technology solve humanity’s biggest challenges?)“. Целта на темата е да се зборува за поимот технологија и технолошки иновации, социјално (општественото) и бизнис влијанието, пример за развивање на овие сектори во Македонија и во странство, примери за тоа какви се форми на технологија постојат и се имаат развиено во последниве години, каков е овој сектор, кое е влијанието на технологијата врз младите и развојот и.т.н

Настанот ќе се оддржи на 08.06.2016 со почеток од 19 часот во просториите на ФИНКИ, односно во Регионалниот центар за социјални иновации, Барака 1 на ФИНКИ во Скопје. Настанот е независно организиран ТED настан и истиот е лиценциран од страна на TED. Повеќе детали во однос на експерт гостите, партнер организациите и агендата на настанот ќе бидат дополнително објавени.

Како да аплицираш?
За присуство на настанот, сите заинтересирани е потребно да пополнат апликационен формулар: http://goo.gl/forms/3qKkxq9d8HCTMlHC2

Поддржувачи:
ФИНКИ, Social Innovation Hub, Smart Up – Creating the geeks of tomorrow, Бизнис Академија Смилевски – БАС

Повеќе за Salon типот на настани може да дознаете овде:
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/before-you-start/event-types/salon-event

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!