Онлајн формула за пласирање на производи

ПРОГРАМ

10 грешки во работното планирање и како да ги избегнеш?
– Вежба: Кој е вашиот идеален купувач?
– Вежба: Што знаете за сегментот на купувачи?

7 клучни состојки за успешно пласирање на производот на пазарот.
– Вежба: Добри и лоши примери.
– Формула за пласирање на производ.
– Вежба и пример:пре-препласирање, препларирање, пласирање, постпласирање

Онлајн алати за пласирање на производ
– Креирање интерес
– Друштвени мрежи и портали
– Тригери и однесување на корисникот

4 фази во процесот на купување
– Алати за <<фаќање>> купувачи
– Facebook Pixel
– LeadBox

Датум: 24 Јуни, Петок од 17:30 до 20:30 часот

Локација: NewMan’s Business Accelerator

Купи карта на: https://www.eventbrite.com/e/on-line-formula-za-plasiranje-proizvoda-radionica-tickets-26147538993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!