Партнерство за подобра бизнис регулатива

Во рамките на Проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“ во периодот од 22 март до 7 јуни 2017 година се реализира серија информативни настани за детална презентација на тековните прописи и законските барања кои се однесуваат на малите и средните претпријатија во Република Македонија.

Темите за овие инфо сесии се:
* Работни односи и колективни договори;
* Даноци и Царина
* Животна средина

Информативните настани се организирани од страна на трите комори, Stopanska Komora na Makedonija, MASIT ICT Chamber of Commerce и Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore во соработка со EPI Centar International.

Караванот продолжува!!!
Бидете во тек.

ЗА СИТЕ ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ:
contact@epicentar.com.mk

178__14

error: Content is protected !!