Freelancer Focus Group

Hello freelancers!

Работиш freelance? Си full-stack или back-end програмер? AWESOME!

Вторник 17 часот во просториите на doXteam правиме една мала дружба! Ве каниме да ни помогнете на нашиот нов проект, кој сеуште е во фаза на прототип! Се што треба да направите е да го дадете вашето мислење и да се дружиме.

Ние спремивме прототип, пиво и изненадувања за сите!

Пријавете се на следнава форма, местата се ограничени!

Датум: 29 август 17 часот-19 часот

Локација: DoXteam , улица Пиринска 29, Скопје

Линк за пријавување: https://goo.gl/forms/A1yA72zkzAwmGOud2

error: Content is protected !!