Колкав процент од компаниите во Македонија се во сопственост на жени?

Најголем број на македонските големи и средни компании, односно во 73 проценти од нив се сопственост на мажи, а во 67 проценти генерални менаџери.

Жени менаџираат во 33 отсто од компаниите, а само 27 проценти се сопственички, покажуваат резултатите од истражувањето напаравено во рамките на проектот „Еднаква моќ за жените“, а во реализација на Институтот за комуникациски студии – Скопје и Институтот Изида Вита од Словенија.

error: Content is protected !!