Која е просечната цена на метар квадратен станбена површина во Скопје?

Според податоците на Државниот завод за статистика, просечната цена на 1 метар квадратен станбена површина во 2017 година изнесуваше 41 822 денари, што е за 2.9 % помалку во однос на 2016.

Во Скопје просечната цена на метар квадратен изнесуваше 43 710 денари, што е за 14. 0% помалку во споредба со 2016 година, додека во останатите населени места во државата таа изнесуваше 32 001 денари, што е за 2.2 % помалку во споредба со 2016.

Што се однесува до просечната цена на  метар квадратен во второто полугодие од 2017 година, таа е намалена за 6.2 % во однос на првото полугодие, а во Скопје намалувањето изнесува 4.8 %.

Наведените просечни цени на метар квадратен станбена површина се без данок на додадена вредност.

error: Content is protected !!