Македонија 55 милиони евра, а Србија 1,9 милијарди евра странски директни инвестиции во првата половина од 2019

Во првата половина од годинава во Македонија влегле само 55,6 милиони евра странски директни инвестиции, што е најслабо прво полугодие во изминатата деценија.

Додека Србија е прва во светот по бројот на странски инвестиции во однос на нејзиниот БДП, Националната банка на Србија наведува дека приливот на овие инвестиции изнесувал 1,9 милијарди евра во првите шест месеци од оваа година.

Ова е, според НБС, 30% повеќе отколку во истиот период минатата година или девет проценти од БДП. Инвестициите, велат тие, се доволни за целосно покривање на тековниот дефицит на платниот биланс.

„Оваа година е петта година по ред во која Србија бележи растечки тренд на странски директни инвестиции и веќе петта година по ред дека нето-приливот на таа инвестиција е повеќе од доволен за покривање на дефицитот на тековната сметка. Овој тренд јасно укажува дека Србија не остави само период на надворешна нерамнотежа зад, но тоа, сега на среден рок, тој е на цврстиот пат кон одржување на движењата на платниот биланс, во контекст на силниот инвестициски циклус “, подвлекува НБС.

Додека во Србија се зголемени странските директни инвестиции за 30%, во однос на лани во Македонија ситуацијата е обратна.  Во првото полугодие од 2018 година влегле  312 милиони евра странски директни инвестици (најголем дел беше реинвестирана добивка на постоечки компании) за да падне на само 55,6 милиони евра во првите шест месеци од оваа година.

error: Content is protected !!