Според Linkedin една вештина ќе биде најбарана во 2020 година

Новите истражувања направени од социјалната мрежа LinkedIn  oткриваат дека Блокчејн ќе биде најбарана вештина во 2020 година.

Според LinkedIn најбарана вештина при вработување, е најде блокчејн технологијата во 2020 година, според објавата на LinkedIn Learning.

Минатата година, блокчејн ги надмина вештините како што се cloud computing, аналитичко расудување, вештачка интелигенција (AI) и дизајн на корисничко искуство (UX), со што стана најбарана вештина кај глобалните работодавци во 2020 година.

Особено, побарувачката за вештини што ги бараат работодавците се мери со утврдување на вештините наведени на профилите на LinkedIn на луѓе кои се вработени. Анализата опфати само градови со најмалку 100,000 жители активни на LinkedIn.

LinkedIn го истакна огромниот потенцијал на блокчејн технологија во однос на обезбедување на ефикасност на трошоците и времето, безбеден и децентрализиран метод за следење на трансакциите од сите видови.

Според LinkedIn многу големи светски компании како IBM, Oracle, JPMorgan, Amazon,  LinkedIn и Microsoft активно ја применуваат оваа технологија.

error: Content is protected !!