Загрижувачки податок: Се намалува бројот на вработени во индустријата!

Бројот на работниците во индустријата во декември 2019 година е за 2,4 отсто помал во споредба со истиот месец од 2018 година, а на годишно ниво е помал за 1,6 отсто.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен бележи пад од 1,5 отсто, во секторот Преработувачка индустрија има пад од 2,6 отсто, додека во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација има пoраст од 0,4 проценти.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците бележи пораст кај Капитални производи за 2,6 отсто, а опаѓање има кај Интермедијарни производи, освен енергија за 3,4 проценти, Tрајни производи за широка потрошувачка за 3,5 и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4,2 процента, додека кај Енергија бројот на работници останал на истото ниво.

error: Content is protected !!