Европа купува акции од Фершпед!

Преку известување до Македонска берза, Фершпед извести дека кондиторската фабрика Европа АД Скопје се стекнала со 15 обични акции од Фершпед АД Скопје.

Европа сега вкупно поседува 1.495 обични акции или 8,25 % од основната главнина на друштвото.

error: Content is protected !!