Во 2020 година 6200 компании во Македонија биле затворени

Според податоците од Централниот регистар во 2020 година 6200 компании во Македонија биле затворени.

Најголем дел од фирмите се затворени по службена должност, односно поради неактивност и не поднесување на годишни сметки, 500 отишле во стечај, а 1200 се ликвидирани по барање на сопствениците.

Според бизнисмените дури 80% од згаснатите компании се микро компании, кои вработуваат до 10 лица.

error: Content is protected !!