Потенцијални пречки од ЗТД за инвестиции на бизнис ангели

Досега во Р.М. се направени неколку инвестиции на бизнис ангели во стартап компании. Инвестицијата на бизнис ангелите се реализира со

Read more

Законска регулатива за стартапи

Македонскиот стартап еко систем Во последните неколку години, особено 2015 и 2016 заживува македонската стартап сцена. Пример за тоа се:

Read more
error: Content is protected !!