МАСИТ и Македонија 2025 бараат автентично толкување на член 14, став 3, точка 1 и 5 од Законот за данок на додадена вредност

Поттикнати од потребата на компаниите од ИКТ секторот и услужните дејности, а со цел автентично толкување на член 14, став

Read more
error: Content is protected !!