Репроматеријалите за производство на заштитни маски и слични производи ќе бидат ослободени од царина

Репроматеријалите за производство на заштитни маски и останати производи кои се во моментов најпотребни, ќе бидат ослободени од царина или

Read more
error: Content is protected !!