Mini MBA – Најважните практични алатки за менаџерите на 21 век

Во денешната бизнис околина и модерни организации – каде роковите се пократки, вработените се поврзани 24/7, купувачите се позахтевни, а конкуренцијата посурова од кога и да е, без разлика дали сте менаџер на тим од голема организација или сопственик / управител на средна или мала компанија – Вашата работа е потешка и пополна со проблеми и предизвици од кога и да е!

Заедно со двајцата најбарани македонски тренери во моментов – Митко Керамитчиев и Коста Петров, ја дизајниравме оваа кратка и практична обука која на менаџерите од сите нивоа им дава практичен увид во најклучните аспекти од менаџирањето во денешната работна околина: планирањето на буџети и трошоци, контролирањето на маркетингот и продажбата, водењето на човечки ресурси во современите услови и современата бизнис реалност.

На овој тренинг ќе ги откриете разликите во “old school Vs. new school” менаџмент и ќе добиете барем неколку добри идеи кои ќе Ви помогнат да бидете поуспешни.

НА НАСТАНОТ ЌЕ БИДАТ ОБРАБОТЕНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ И ПОВЕЌЕ ПРАШАЊА ОД ОВАА ПРОБЛЕМАТИКА:

  • Кои се најголемите предизвици на современиот менаџер
  • Финансиска писменост во денешните организации
  • HR – регрутирање, менаџирање и контролирање на човечки ресурси
  • Клучот за успешни продажно/маркетиншки планови
  • Лидерски вештини за менаџерите на 21.век

ОВОЈ MINIMBA Е НАМЕНЕТ ЗА СИТЕ:

  • Менаџери од сите нивоа во компаниите
  • Раководители на сектори
  • Сопственици на компании
  • Супервизори и тим лидери
  • Сите кои сакаат да напредуваат на менаџерски позиции

Датум :12 јули 2016

Време: 09:30 -16:30 часот

Локација: Скопје хотел Best Western

Линк за пријавување на страната најдоле : http://smartevents.mk/mini-mba-skopje/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!