Ова се најдобрите 10 универзитети во светот

Од 1000 најдобри универзитeти во светот дури 224 се наоѓаат на територијата на САД, 90 во Кина, 74 во Јапонија и 65 во Обединетото Кралство.

Center for World University Rankings или CWUR користи осум показатели од кои се составува ранг листа на најдобрите. Ова се дел од показателите кои се евалуираат: квалитетот на образованието, брзината на вработувањето после завршувањето на студиите и престижот на самиот универзитет.

Ова се 10 најдобри универзитети во светот :

10.Yale University

9.Princeton University

8. University of Chicago

7. University of California, Berkeley

6. Columbia University

5. University of Oxford

4.University of Cambridge

3. The Massachusetts Institute of Technology

2. Stanford University

1.Harvard University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!