Земјите со највеќе милионери во светот

Според извештајот на Credit Suisse за глобално богатсво, ниту една држава ниту приближно нема толку милионери како Соединетите Американски Држави. Со 15,7 милиони милионери САД се домот на 46% од глобалната популација на милионери. Велика Британија се наоѓа на второто место со 2,4 милиони милионери, додека Јапонија е на трето место со 2,1 милиони милионери.

3890_the_countries_with_the_most_millionaires_n__14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!