U Lab Macedonia

Приклучи се БЕСПЛАТНО на овој извонреден курс за Трансформација на себе, бизнисот и општеството водена од светските лидери во овој домен и трет најдобар универзитет во светот по овогодинешното рангирање – MIT Boston. (Massachusetts Institute of Technology.

Биди дел од глобалната заедница и заедно со 85 000 претприемачи, лидери, едукатори од целиот свет креирај ја новата иднина на локално, регионално и глобално ниво.

За повеќе информации следи ги линковите доле:

Глобалната Ulab група на: MITx ULab https://www.facebook.com/groups/MITxULab/?hc_location=ufi

Македонскиот Ulab хаб на: https://www.facebook.com/groups/1532017243715733/

Ако сакате да се запишете идете на следниот линк: https://www.edx.org/course/u-lab-leading-emerging-future-mitx-15-671-1x

error: Content is protected !!