Австриските банки во Источна Европа од 2003 година заработиле 17 милијарди евра

Австриските банки оствариле 25 милијарди евра профит од 2003 до 2015 година во Источна Европа, додека во исто време имале 8 милијарди евра намалена вредност во ќерките подружници.

Загуби се забележани во Словенија, Украина и Унгарија, а најголеми добивки се остварени во Чешка и Русија, е кажано во презентацијата на извештајот за финансиска стабилност во понеделникот во Виена.

Меѓутоа состојбата за секоја земја се разликува значајно. Во Словенија, Украина и Унгарија австриските банки вкупно загубиле пари повеќе од било кое друго место. Во апсолутни износи најголема добивка од 8,5 милијарди евра била во Чешка, а потоа во Русија со 5,9 милијарди евра добивка. Мерено во однос на ангажираниот капитал, Русија била најпрофитабилна, пред Бугарија и Србија.

Австриските банки заработиле на вложениот капитал (поврат на просечната актива, ROAA) 0,9%.

Во првата половина од 2016 година, австриските банки објавија 2,9 милијарди евра нето добивка, речиси 10% повеќе отколку во истиот период минатата година.

error: Content is protected !!