Како Yahoo изврши “самоубиство”

Во девеесетите години кога требаше да пребараме нешто на интернет прва асоцијација ни беше Yahoo. Да, сега младите читататели кога го читуваат ова се прашуваат што пишуваме, но тоа е точно, Yahoo некогаш беше тоа што е денес Google. Во четири реченици објаснет е подемот и падот на некогаш големиот пребарувач Yahoo.

1998 година: Yahoo одбива да го купи Google за само 1 милион долари.

2002 година: Yahoo ја сфаќа својата грешка и се обидува да го купи Google за 3 милијарди долари. Google вика ” Дадете ни 5 милијарди долари”, Yahoo кажува НЕ.

2008: Yahoo одбива да биде продаден на Microsoft за 40 милијарди долари.

2016: Yahoo се продаде за 4,6 милијарди долари на Verizon

Не е важно колку си голем, ако не знаеш да се прилагодиш на промените.

error: Content is protected !!