Бесплатна поддршка за дизајнерски стартапи

Бесплатна поддршка за дизајнерски стартапи преку 12-неделна Пред-акцелераторска програма

Програмата „Зголемување на пазарната вработливост“ Increasing Market Employability – IME, имплементирана од страна на Свисконтат (Swisscontact) и ПРЕДА Плус, финансирана од страна на Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), а во соработка со ЦЕЕД ХАБ Скопје, овозможува бесплатна 12 неделна менторска поддршка/обука за млади дизајнери претприемачи, како и за ново основани стартапи, што имаат интерес да ги прошират своите услуги и својот бизнис, Покрај обуката дизајнерите ќе добијат и пристап до компании што имаат потреба за развој на продукт, со можност истиот да биде откупен, како и линкување со клубот на Бизнис ангели на CEED Македонија за презентација на дизајни и фасилитирање на можна деловна соработка.

Целта на оваа иницијатива е да им се помогне на младите дизајнери-претприемачи во процесот на развој на својата бизнис-идеја преку Пред-акцелерациска програма која вклучува менторска поддршка од искусни претприемачи, вмрежување, разработка на бизнис планот, со една долгорочна цел – услугите за поддршка на стартапи да бидат достапни до пошироката јавност и во иднина да се користат од страна на помладите дизајнери-претприемачи.
Оваа можност е достапна за 10 стартапи кои ги исполнуваат следниве критериуми.
Критериуми:
1. Млади дизајнери кои размислуваат да започнат сопствен бизнис/ стартап (предност ќе имаат стартапи од најмалку двајца дизајнери, но понудата важи и за оние кои би сакале сами да отпочнат стартап)
2. Новоосновани стартапи, кои имаат интерес да ги прошират своите услуги и својот бизнис
3. Активно учество на 12 неделната обука (минимум два пати неделно по три часа)
4. Потпишување на договор со ИМЕ проектот за прифаќање на условите

Начин на доделување на бесплатната поддршка/обука:
Дизајнерите/Стартапите кои ќе бидат заинтересирани за учество во програмата ќе треба да се пријават во ЦЕЕД ХАБ Скопје на следнава е-маил адреса: ehadji-pecova@ceed-macedonia.org или да пополнат апликација online: https://goo.gl/forms/XpkmMdkb1B2TdIhv2. По разгледувањето на апликацијата, истите ќе бидат повикани на интервју и доколку ги исполнуваат условите, ќе им биде доделен ваучер од ИМЕ проектот за учество во Пред-акцелераторската програма.

error: Content is protected !!