На хумористичен начин е прикажана разликата помеѓу доларот и Bitcoin

Додека вредноста на доларот преку инфлација како и на секоја друга валута се намалува, вредноста на криптовалутатa Bitcoin расте. Низ призма на хумор преставена е “дефлацијата” на Bitcoin.
dolarbitcoin

error: Content is protected !!