ГЕН-И започнува со изградба на својата прва соларна постројка во Амзабегово во Македонија

Како резултат од првиот тендер на Република Македонија за изградба на соларни фотоволтаици на државно земјиште, ГЕН-И влегува во производство на соларна енергија од поголеми размери во регионот. Сончевата централа, којашто ќе се наоѓа во Амзабегово во Македонија, е планирано да ја снабдува нашата држава, како и регионалните пазари.

На компанијата ГЕН-И и се доделени три од 11 лота, што претставува 17 мегавати (MW) од вкупно понудените 35 мегавати (MW) и најголем капацитет доделен на само еден инвеститор, како дел од првиот тендер на Република Македонија за изградба на соларни фотоволтаици на државно земјиште. Ова ново решение за јавно наддавање за обновливи извори на енергија го доделува правото за градење и производство на соларна енергија за 50 години, при што државата ќе обезбеди конверзија на земјиштето во градежно земјиште, одобрение за градежни дозволи и употреба на земјиштето, како и поврзување со мрежата. Ова се трите клучни чекори што овозможуваат отворање на инвестициските потенцијали за соларни фотоволтаици, коишто Владата на Македонија ги призна како клучни за исполнување на државните климатски и цели за одржливост.

Проектот ќе биде прва соларна централа на ГЕН-И во Македонија, а ќе биде изградена и управувана од компанијата ГЕН-И Сонце ДООЕЛ Скопје. Градежните работи се планирани да започнат на почетокот на 2021 година и, во согласност со тендерските услови, сончевата централа ќе стане целосно оперативна до почетокот на 2023 година. ГЕН-И е водечка компанија на големопродажниот пазар на електрична енергија во Македонија и остварува прекугранична соработка со тргување низ целиот регион. Годишното производство на сончевата централа од скоро 25.000 мегават часови (MWh) ќе ги надополни и зајакне врските во рамките на флексибилното глобално портфолио на ГЕН-И, истовремено овозможувајќи оптимално снабдување со произведената соларна енергија.

– Среќни сме што ја објавуваме изградбата на првата соларна централа на ГЕН-И, по добиените резултати од тендерот, што ни обезбеди 50-годишна употреба на земјиштето со право да градиме и да продаваме соларна енергија. Пропозициите во тендерот беа добро дефинирани и опфаќаа три клучни предизвици кои во спротивно би ги попречувале инвестициите во сончеви фотоволтаици, преку обезбедување загарантирана поддршка од државата за пренамена на парцелите во градежно земјиште, поддршка при добивање одобренија за градба и користење на земјиштето и за поврзување со мрежата – рече Игор Копривникар, директор на ГЕН-И Сонце ДООЕЛ Скопје и член на управниот одбор на ГЕН-И.

Инвестицијата во сончевата централа претставува прво вакво учество на ГЕН-И на тендер за соларна градба во регионот, и беше избрано заради високиот сончев потенцијал во Македонија и неговата соодветност како прв градежен блок за реализација на амбициозната стратегија на ГЕН-И да стане движечка сила за зелена трансформација и во регионот. Во Словенија, ГЕН-И е веќе признат како зелен пионер со значително искуство, со тоа што има изградено повеќе од 1.000 соларни постројки за домашна самостојна потрошувачка под својот бренд ГЕН-И Сонце, првиот соларен погон за колективна потрошувачка на зграда и иновативни решенија за е-мобилност. Неодамна, ГЕН-И ги прошири своите активности и на хрватскиот пазар, инсталирајќи ја и првата соларна централа за самостојна потрошувачка на деловен објект и создавајќи можности за полнење на електрични возила за корисниците на услугите за електронска мобилност од двете страни на Словенско-Хрватската граница.

Сончевата енергија е достапна, пристапна и обновлива опција што помага да се намалат емисиите на јаглерод низ целиот свет. Секој киловат час (kWh) чиста енергија е важен за луѓето и за нашата планета и потребна е што е можно повеќе. Затоа, целта е не да се обезбеди енергија, туку да се обезбеди чиста енергија. ГЕН-И е добро запознаен со тоа и додека поставува бројни единици за соларна енергија во Словенија, истовремено ги поставува и регионално.

Влегувањето во производство на електрична енергија од обновливи извори отвора целосно нова димензија во портфолиото на ГЕН-И за одржливи и интегрирани енергетски услуги, што исто така опфаќа отворање на врските на пазарите на капитал за финансирање и преку издавање зелени обврзници и преку партнерства со долгорочни инвеститори. Во овој контекст, сончевата централа во Македонија е важна пресвртница во посветеноста на ГЕН-И за брза транзиција кон зелено и општество ослободено од јаглерод, со што се потврдува мисијата ГЕН-И да обезбеди напредни решенија за интегрирани енергетски услуги, како предводник на зелената трансформација во регионот.

error: Content is protected !!