Владата забранува фирмите да одат во стечај за време на кризата со коронавирусот

Владата донесе одлука со која се забранува фирмите да одат во стечај за време на кризата со коронавирусот.

Одлуката е донесена на предлог на Министерството за економија, а министерот Крешник Бектеши образложи дека се запира можноста за поднесување предлог за поведување на претходна постапка за отворање стечајна постапка и отворање стечајна постапка на стечајниот должник за време на траењето на вонредната состојба.

„Исто така, сите започнати постапки, како претходна постапка за отворање стечајна постапка и отворање стечајната постапка над стечајниот должник се одложуваат за време на траењето на вонредната состојба. Над стечајните должници кои ги исполнуваат условите за отворање стечајна постапка или поведување претходна постапка нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба“, кажа министерот.

Оваа одлука ќе се применува до траење на вонредната состојба и уште три месеци по тоа.

error: Content is protected !!