Владата ја предложи поранешната министерка Ангеловска да стане дел од одборот на директори во Телеком

Владата на вечерашната седница донесе заклучок да му препорача на Собранието на акционери на Македонски телеком, да ги отповика од должноста досегашните членови на Одборот на директори: Сашо Велевски, Замир Мехмети, Дивна Ефтимовска, Мирослав Вујиќ и Сашо Симјановски.

И на нивно место да ги избере: Шкодране Зенуни Дарлишта, Бардул Насуфи, Нина Ангеловска, Садула Дураку и Аќиф Мехдиу за неизвршни членови и Зоран Китанов за извршен член.

error: Content is protected !!