Според ДЗС просечната јануарска плата достигна 33.943 денари, а инфлацијата во јануари е 17,1%

Државниот завод за статистика денеска објави дека просечната месечна нето плата во јануари годинава изнесувала 33.943 денари и во однос на истиот месец лани е зголемена за 13,2 проценти.

Зголемување се должи, пред сѐ, на повисоката просечна исплатена месечна нето-плата по вработен на годишно ниво во секторите Транспорт и складирање (23,4 проценти), Градежништво (20,9 проценти) и Информации и комуникации (17,3 проценти). реклама

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во однос на декември 2022 година е забележано во секторите: Градежништво (5,1 проценти), Преработувачка индустрија (5 проценти) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3,5 проценти).

Трошоците на живот во јануари се зголемиле за 17,1 процент во однос на истиот период лани, а цените на мало се пораснале за 13,3 проценти, според Државниот завод за статистика.

2 thoughts on “Според ДЗС просечната јануарска плата достигна 33.943 денари, а инфлацијата во јануари е 17,1%

  • May 20, 2023 at 10:05 am
    Permalink

    I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!