Македонски пошти ги стопира поштенските пратки кон Кина, но не и обратно

„Поради ширењето на Корона вирусот во Народна Република Кина, авиокомпаниите кои покрај превозот на патници вршат и транспорт на поштенски

Read more
error: Content is protected !!