За регулациите, Coasian бариерата и Mickey Mouse пристапот во економијата

Малку вистинска наука, но не само теоретска, туку практично потврдена. Пропаднале СИТЕ системи како што постои регулација со која фактички

Read more

Да беше нашата држава приватна компанија дали ќе се однесуваше вака?

Често се среќавам со претприемачи од различни професиии (индустрии) ИТ, прехранбена, хемиска, финансиска итн. И од сите нив без разлика

Read more

Законска регулатива за стартапи

Македонскиот стартап еко систем Во последните неколку години, особено 2015 и 2016 заживува македонската стартап сцена. Пример за тоа се:

Read more
error: Content is protected !!