Преку емисија на државни хартии од вредност Владата ќе се задолжи 367 милиони евра за првите 6 месеци од годинава

Според календарот на Министерството за финансии за емисија на државни хартии од вредност за првиот и вториот квартал од 2021

Read more

Македонија ќе се задолжи за 700 милиони евра со новата еврообрзница со каматна стапка од 3,675%

Македонија ја издаде седмата еврообврзница во износ од 700 милиони евра. Рочноста на еврообврзницата е шест години, додека каматната стапка

Read more

Пред да се задолжиме 800 милиони евра, ќе се задолжиме уште за 450 милиони евра!

Македонија уште сега може да смета на финансиска поддршка од странство од околу 400-450 милиони евра и без издадена еврообврзница.

Read more
error: Content is protected !!