68,7% од сиромашните сметаат дека виновна за нивната сиромаштија е владата

Finance Think изработи корисен инфографик, преку електорнска анкета на 1062 испитаници, во периодот јануари-фебруари 2018 година. Еве неколку главни поенти

Read more

Синдикализмот и социјалната политика се најголеми душмани на сиромашните луѓе

Кај нашата јавност е широко распространето мислењето дека државните социјални политики ја ублажуваат сиромаштијата кај социјално загрозените, ги помагаат невработените,

Read more
error: Content is protected !!